Korfbalový camp Remata 2007

06.01.2011 22:13

    Slovenská asociácia korfbalu v spolupráci s SKK Dolphins  Prievidza  boli organizátormi  tradičného  letného  korfbalového  campu  pre  mládež.  Ten tohtoročný  sa  uskutočnil  v peknom  prostredí  Rematy. Mladí  hráči  a hráčky  sa týždeň  venovali rôznym  tréningovým  činnostiam.  Zamerané  boli  na  rozvoj  kondície, zdokonaľovanie  sa v individuálnych  a kolektívnych  herných  schopnostiach. Kempu  sa prvýkrát zúčastnila  aj  najmladšia  korfbalová  generácia, minižiaci, ktorí sa základom  korfbalu  učia  pod  vedením p. Simonovej  na  ZŠ  v Kanianke. Obohatením tohtoročného kempu  bola  aj  prítomnosť  dvoch  seniorských  hráčov  z krajiny  majstrov  sveta, z Holandska. Ich  skúsenosti  boli  pre našich  hráčov veľkým  prínosom.  Napriek jazykovej  bariére boli  pre  deti  stredobodom  pozornosti .
Týždeň  venovaný  korfbalu  sa naozaj  vydaril. Verím, že aj napriek veľkému  tréningovému  zaťaženiu  boli deti  spokojné a na  Remate  strávili príjemný  prázdninový  týždeň. Utvrdili  sa ich kamarátske  vzťahy  a ukázali sa ako veľmi dobrý  a v rámci možnosti a veku aj disciplinovaný  kolektív.

—————

Späť