2007

06.01.2011 22:14

Znojmo - juniori

Dve  družstvá starších žiakov  SKK  Prievidza  bojovali  na medzinárodnom turnaji, ktorý  sa konal  v dňoch  25.-26.10.2007  v Znojme v Čechách. Okrem nás  sa turnaja zúčastnili dve družstvá domáceho Znojma  a dve družstvá...

—————

06.01.2011 22:13

Korfbalový camp Remata 2007

    Slovenská asociácia korfbalu v spolupráci s SKK Dolphins  Prievidza  boli organizátormi  tradičného  letného  korfbalového  campu  pre  mládež.  Ten tohtoročný  sa  uskutočnil  v peknom ...

—————

06.01.2011 22:08

Chřenovice - juniori

Český  korfbalový   klub  VKC Kolín sa opäť stal usporiadateľom maxikorfbalového turnaja o  Český  pohár. Turnaj  sa uskutočnil v  dňoch 15.- 17. 6. 2007 v Chřenoviciach  na  Sázavě a zúčasnilo sa ho celkom 21 družstiev v 3...

—————